Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1305/28.06.2001 г.№ П- 351 /22.06. 2001 г.с. Айдемир, община Силистра, кв. "Деленки", ЖБ "Стара планина" №4, вх.Б, ет.1, ап. 16Двустаен апартамент в пет-етажен жилищен блок, ПППлочи, построен 1975 г.; Апартамент № 16, вх. Б - ет. 1 със ЗП 72,96 кв.м.; изба № 5 с полезна площ 6,08 кв.м.; таванска стая № 1 с полезна площ 7, 98 кв.м.; 3,15 % идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху 79,41 кв.м.    Имотът е включен в капитала на "Монтажи"ЕАД, гр. София, клон гр. Силистра
АЧДС № 1304/28.06.2001 г.№ П- 351 /22.06. 2001 г.с. Айдемир, община Силистра, кв. "Деленки", ЖБ "Стара планина" №4, вх.А, ет.4, ап. 12Двустаен апартамент в пет-етажен жилищен блок, ПППлочи, построен 1975 г.; Апартамент № 12, вх. А - ет. 4 със ЗП 72,96 кв.м.; изба № 1 с полезна площ 7,42 кв.м.; таванска стая № 14 с полезна площ 8, 24 кв.м.; 3,45 % идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху 80,01 кв.м.    Имотът е включен в капитала на "Монтажи"ЕАД, гр. София, клон гр. Силистра
АЧДС № 1306/28.06.2001 г.№ П- 351 /22.06. 2001 г.с. Айдемир, община Силистра, кв. "Деленки", ЖБ "Стара планина" №4, вх.Б, ет.1, ап. 17Едностаен апартамент в пет-етажен жилищен блок, ПППлочи, построен 1975 г.; Апартамент № 17, вх. Б - ет. 1 със ЗП 43,40 кв.м.; изба № 7 с полезна площ 4,79 кв.м.; таванска стая № 4 с полезна площ 7, 54 кв.м.; 2,19 % идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху 47,88 кв.м.    Имотът е включен в капитала на "Монтажи"ЕАД, гр. София, клон гр. Силистра
АЧДС № 1306/28.06.2001 г.№ П- 351 /22.06. 2001 г.с. Айдемир, община Силистра, кв. "Деленки", ЖБ "Стара планина" №4, вх.Б, ет.1, ап. 17Едностаен апартамент в пет-етажен жилищен блок, ПППлочи, построен 1975 г.; Апартамент № 17, вх. Б - ет. 1 със ЗП 43,40 кв.м.; изба № 7 с полезна площ 4,79 кв.м.; таванска стая № 4 с полезна площ 7, 54 кв.м.; 2,19 % идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху 47,88 кв.м.    Имотът е включен в капитала на "Монтажи"ЕАД, гр. София, клон гр. Силистра
АЧДС № 1307/28.06.2001 г.№ П- 351 /22.06. 2001 г.с. Айдемир, община Силистра, кв. "Деленки", ЖБ "Стара планина" № 10, вх.А, ет.4Двустаен апартамент в пет-етажен жилищен блок, ПППлочи, построен 1975 г.; Апартамент № 11, вх. А - ет. 4 със ЗП 65,47 кв.м.; изба № 10 с полезна площ 4,47 кв.м.; таванска стая № 3 с полезна площ 8, 0 кв.м.; 3,28 % идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху 72,18 кв.м.    Имотът е включен в капитала на "Монтажи"ЕАД, гр. София, клон гр. Силистра
АЧДС № 1308/28.06.2001 г.№ П- 351 /22.06. 2001 г.с. Айдемир, община Силистра, кв. "Деленки", ЖБ "Стара планина" № 10, вх.Б, ет.1Едностаен апартамент в пет-етажен жилищен блок, ПППлочи, построен 1975 г.; Апартамент № 17, вх.Б - ет. 1 със ЗП 43,40 кв.м.; изба № 7 с полезна площ 4,79 кв.м.; таванска стая № 4 с полезна площ 7, 54 кв.м.; 2,15 % идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху 47,80 кв.м.    Имотът е включен в капитала на "Монтажи"ЕАД, гр. София, клон гр. Силистра