Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1253/31.05.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.гр.Дулово, община Дулово, кв.9,парцел VIТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ДЕТСКА ГРАДИНА " със застроена площ 42 кв.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1254/31.05.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.гр.Дулово, община Дулово, кв.35, парцел IIIТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " КАМЪШИТ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1981 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1255/31.05.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Прохлада, община Дулово - извън регулация - в стопански дворТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ПРОХЛАДА - 1 " със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1959 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1256/31.05.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Вокил, община Дулово, кв.8, парцел ХХТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ВОКИЛ - 1 " със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1957 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1257/31.05.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Окорш, община Дулово, кв.9, парцел VIIТерен с площ 10 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ОКОРШ - 1 " със застроена площ 10 кв.м.; Построен 1958 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1259/01.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Долец, община Дулово, кв. 1, парцел VII - частен имотТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ДОЛЕЦ - 1 " със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1985 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра