Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1507/12.03.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, квартал 114, пар. I, пл. № 3680Терен с площ 105 кв.м.,и построения върху него трафопост "Търговски център" - масивен със застроена площ 105 кв.м., построен 1981 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1508/12.03.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, квартал 1, кад. № 3716Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Кристал" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1969 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1509/12.03.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, квартал 17, кад. № 2500Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Мусала" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1977 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС № 1510/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, квартал 94, пл. 3200Терен с площ 104 кв.м.,и построения върху него трафопост "Поликлиника" - масивен със застроена площ 104 кв.м., построен 1979 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС № 1510/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, кв. 94, пл. 3200Терен с площ 104 кв.м.,и построения върху него трафопост "Поликлиника" - масивен със застроена площ 104 кв.м., построен 1979 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС № 1510/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, кв. 94, пл. 3200Терен с площ 104 кв.м.,и построения върху него трафопост "Поликлиника" - масивен със застроена площ 104 кв.м., построен 1979 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София