Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 318/27.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №24Прилежащ терен с площ 1596 кв.м. към обект "ГСМ".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 319/27.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №26Прилежащ терен с площ 2890 кв.м. към обект "Площадка за торове".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 320/27.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №28Прилежащ терен с площ 3020 кв.м. към обект "Склад за торове".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 321/27.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №30Прилежащ терен с площ 16349 кв.м. към обект "Летни дворове".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 322/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №32Прилежащ терен с площ 2800 кв.м. към обект "Телчарник изолационно".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 323/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №33Прилежащ терен с площ 1833 кв.м. към обект " Профилакториум ".нямаМинистерство на земеделието и горите