Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1733/18.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Зебил, общ. Главиница, местност " Стопански двор ", имот №101003Поземлен имот, представляващ свободен терен /четвърта категория/ от стопански двор с площ 1745 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1734/18.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Зебил, общ. Главиница, местност " Стопански двор ", имот №101031Поземлен имот, представляващ свободен терен /четвърта категория/ от стопански двор с площ 2108 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 04.07.2003 г. вх. рег. №2028, акт 25, том V, н.д 851/03
АЧДС №1735/18.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Калугерене, общ. Главиница, местност " Стопански двор ", имот №091001Поземлен имот, представляващ свободен терен /четвърта категория/ от стопански двор с площ 14 649 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ Със Заповед №РД-497-ДС/29.12.04 г. на Областен управител на Обл. СилистраСъс Заповед №РД-497-ДС/29.12.04 г. на Областен управител на Обл. Силистра имотът се отписва от актовите книги
АЧДС №1736/18.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Калугерене, общ. Главиница, местност " Стопански двор ", имот №091017Поземлен имот, представляващ свободен терен /четвърта категория/ от стопански двор с площ 5762 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ Заповед №РД-497-ДС/29.12.04 г. на Областен управител на Обл. СилистраСъс Заповед №РД-497-ДС/29.12.04 г. на Областен управител на Обл. Силистра имотът се отписва от актовите книги
АЧДС №1737/18.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Листец, общ. Главиница, местност " Стопански двор ", имот №016008Поземлен имот, представляващ свободен терен /трета категория/ от стопански двор с площ 761 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 04.07.2003 г. вх. рег. №2031, акт 28, том V, н.д 854/03
АЧДС №1738/18.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Листец, общ. Главиница, местност " Стопански двор ", имот №016009Поземлен имот, представляващ свободен терен /трета категория/ от стопански двор с площ 703 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ