Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1217/11.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 40 по ул. "Димитър Благоев"Терен с площ 25 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ВИТ " със застроена площ 25 кв.м.; Построен 1969 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1218/11.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 27Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " МЛАДОСТ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1978 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1219/11.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 110, между улиците "Г. Бенковски" и "Тинтява"Терен с площ 35 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ " със застроена площ 35 кв.м.; Построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1220/11.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 22, парцел ІІТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " МУСАЛА " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1975 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1221/11.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 24, пар. ХІТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ПАЗАР " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1222/11.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 39, парцел VІІІТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " РУЖА " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1977 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра