Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1133/02.03.2001 г.П-158/02.03.2001 г.стопански двор с. Вокил, общ. Дулово, имот № 042035Терен с площ 909 кв.м., прилежащ към обект "Селскостопански склад"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1134/02.03.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Главиница, общ. Главиница, кв.47, парцел ІТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ - УЧИЛИЩЕ със застроена площ 9 кв.м.; Построен 1975 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1135/02.03.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Стефан Караджа, общ. Главиница, кв.24, парцел ХІVТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ с. Стефан Караджа със ЗП 9 кв.м.; Построен 1970 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1136/02.03.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Калугерене, общ. Главиница, кв.5, парцел, отреден за Културен домТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ с. Калугерене 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1137/02.03.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Листец, общ. Главиница, кв. 9, парцел VІТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ с. Листец 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1985 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1138/02.03.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Зебил, общ. Главиница, кв. 16, парцел ХХХТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ с. Зебил 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1985 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра