Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1893/15.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Землището на с. Войново, общ. Кайнарджа, местност " Стопански двор " - стопански двор, имот №201034Поземлен имот с площ 2289 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1894/15.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност " До Деленките " - стопански двор, имот №126318Поземлен имот с площ 31972 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1895/15.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност " До Деленките " - стопански двор, имот №126502Поземлен имот с площ 32822 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1896/15.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Землището на с. Искра, общ. Ситово, местност " Айвалъка ", имот № 051921Поземлен имот - прилежащ терен към " Ремонтна работилница ", с площ 1833 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1897/15.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Землището на с. Искра, общ. Ситово, стопански двор, парцел №903Поземлен имот - свободен терен с площ 3310 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1898/16.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Землището на с. Нова Попина, общ. Ситово, стопански двор, имот №036015Поземлен имот - прилежащ терен към " Свинарник №3 ", с площ 2232 кв.м. Министъра на земеделието и горите