Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 432/13.03.2000 г.№ 432/13.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.7, парцел ІІ, пл. № 95Незастроен парцел с площ 1453,60 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 191-РД /19.9.2003 г. 
АЧДС № 433/13.03.2000 г.№ 433/13.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.7, парцел ІVНезастроен парцел с площ 1178 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-87-ДС /08.06.2005 г. 
АЧДС № 434/14.03.2000 г.№ 434/14.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.7, парцел VНезастроен парцел с площ 825,90 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-87-ДС/08.06.2005 г. 
АЧДС № 435/14.03.2000 г.№ 435/14.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.7, парцел VІНезастроен парцел с площ 922 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-87-ДС /08.06.2005 г. 
АЧДС № 436/14.03.2000 г.№ 436/14.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.7, парцел VІІНезастроен парцел с площ 966 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-87-ДС /08.06.2005 г. 
АЧДС № 437/13.03.2000 г.Заповед № 300/1992 г. на МФс. Окорш, общ Дулово, кв.8, парцел ІІІ, пл. № 611Държавен терен от 3200 кв.м. , застроен със следните сгради : 1. Административна сграда тип " барака" - масивна, едноетажна от готови сглобяеми етернитови плоскости, застроена площ от 178,60 кв.м., построена 1988 г.; 2. Административна сграда със срадкарница, магазин и склад, собственост на ПК " Стефан Караджа "- с. Окорш, общ.Дулово съгласно Н.А. № 101, т. ІІ, дело 345/ 1998 г.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 99/21.02.2001 г.