Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2163/27.10.2004 г.№4831-ДС/09.09.2004 г.Землището на с. Алеково, общ. Алфатар, горски фонд - горски трайни насаждения / голина /, имот №061000, отдел 250, подотдел 1, местност " Кантона ". Имотът е образуван от имот №061008 Поземлен имот - терен от ДГФ с площ 34000 кв.м. Министъра на земеделието и горите; НУГ, София - РУГ, Русе; ДЛ - Силистра   
АЧДС №2164/27.10.2004 г.№4831-ДС/09.09.2004 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, горски фонд - горско стопански терен / голина /, имот №000209, отдел 297, подотдел 5, местност " Инже куру "Поземлен имот - терен от ДГФ с площ 26 057 кв.м. Министъра на земеделието и горите; НУГ, София - РУГ, Русе; ДДС " Каракуз " - Дулово   
АЧДС №2165/28.10.2004 г.№4831-ДС/09.09.2004 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, горски фонд - горско стопански терен / голина /, имот №000199, отдел 297, подотдел 3, местност " Инже куру "Поземлен имот - терен от ДГФ с площ 14 861 кв.м. Министъра на земеделието и горите; НУГ, София - РУГ, Русе; ДДС " Каракуз " - Дулово   
АЧДС №2166/28.10.2004 г.№4831-ДС/09.09.2004 г.Землището на с. Върбино, общ. Дулово, горски фонд - горско стопански терен / голина /, имот №000124, отдел 279, подотдел 4, местност " Бялата пръст ".Поземлен имот - терен от ДГФ с площ 51960 кв.м. Министъра на земеделието и горите; НУГ, София - РУГ, Русе; ДДС " Каракуз " - Дулово   
АЧДС №2167/28.10.2004 г.№4831-ДС/09.09.2004 г.Землището на с. Върбино, общ. Дулово, горски фонд - горско стопански терен / поляна /, имот №000122, отдел 279, подотдел 3, местност " Бялата пръст ".Поземлен имот - терен от ДГФ с площ 39 845 кв.м. Министъра на земеделието и горите; НУГ, София - РУГ, Русе; ДДС " Каракуз " - Дулово   
АЧДС №2168/28.10.2004 г.№4831-ДС/09.09.2004 г.Землището на с. Върбино, общ. Дулово, горски фонд - горско стопански терен / поляна /, имот №000121, отдел 279, подотдел 2, местност " Бялата пръст ".Поземлен имот - терен от ДГФ с площ 22 946 кв.м. Министъра на земеделието и горите; НУГ, София - РУГ, Русе; ДДС " Каракуз " - Дулово