Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1757/19.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Ветрен, общ. Силистра, местност " Поляната ", имот №053003 / образуван от имот №052030 /Поземлен имот с площ 1180 кв.м., представляващ прилежащa земя / трета категория / към обект " Фуражна кухня " от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 15.08.2003 г. с рег. №5124, том IX, стр. 105 н.д. 1887
АЧДС №1758/19.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Ветрен, общ. Силистра, местност " Поляната ", имот №053004 / образуван от имот №052030 /Поземлен имот с площ 3395 кв.м., представляващ прилежащa земя / трета категория / към обект " Краварник 2 " от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 15.08.2003 г. с рег. №5123, том IX, стр. 104 н.д. 1886
АЧДС №1759/19.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Ветрен, общ. Силистра, местност " Поляната ", имот №053005 / образуван от имот №052030 /Поземлен имот с площ 4152 кв.м., представляващ прилежащa земя / трета категория / към обект " Краварник 3 " от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 15.08.2003 г. с рег. №5122, том IX, стр. 103 н.д. 1885, пк 39551
АЧДС №1760/19.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Ветрен, общ. Силистра, местност " Поляната ", имот №053007 / образуван от имот №052030 /Поземлен имот с площ 2493 кв.м., представляващ земя / трета категория /, прилежаща към обект " Краварник 4 " от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 15.08.2003 г. с рег. №5121, том IX, стр. 102 н.д. 1884, пк 39551
АЧДС №1761/19.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Йорданово, общ. Силистра, парцел № 31, кад. №3 Поземлен имот с площ 1670 кв.м., представляващ свободен терен / четвърта категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 15.08.2003 г. с рег. №4721, том VIII, стр. 103 н.д. 1662, пк 39551
АЧДС №1762/19.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Йорданово, общ. Силистра, парцел № 32, кад. №3 Поземлен имот с площ 5824 кв.м., представляващ земя /четвърта категория/, прилежаща към обект " Овчарник 1 " от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 23.07.2003 г. вх. рег. №4722, том XIII, стр. 104, нд 1663, пк 39551