Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 512/07.04.2000 г.№ 512/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.6, парцел VІ, пл. №5Дворно място с площ 1000 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 513/07.04.2000 г.№ 513/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.6, парцел V, пл. № 201Дворно място с площ 970 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 514/07.04.2000 г.№ 514/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.7, парцел ІІ, пл. № 187Дворно място с площ 1000 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 515/07.04.2000 г. № 515/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.7, парцел ІІІ, пл. № 188Дворно място с площ 970 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 516/07.04.2000 г.№ 516/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.7, парцел ІХ, пл. № 128Дворно място с площ 1900 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 517/07.04.2000 г. № 517/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.7, парцел І, пл. № 186Дворно място с площ 700 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г.