Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1591/20.05.2002815/16.05.02 г.землището на с. Казимир, общ. Силистра, об. Силистра, стопански двор - масив № 1, парцел № 25Обект " Овчарник - 1 " - масивна едноетажна сграда със застроена площ 864 кв.м. и застр. обем 2592 куб.м., постр. 1985 г.; прилежащ терен 3690 кв.м.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Земинвест" ЕАД, със седалище гр. София, бул. " Христо Ботев" № 17; Основание : Заповеди № 11/08.01.96 г. на МЗХП и № РД-41-626/28.09.2001 г. на МЗГ
АЧДС №1592/20.05.2002815/16.05.02 г.землището на с. Казимир, общ. Силистра, об. Силистра, стопански двор - масив № 1, парцел № 26Обект " Овчарник - 2 " - масивна едноетажна сграда със застроена площ 864 кв.м. и застр. обем 2592 куб.м., постр. 1985 г.; прилежащ терен 3580 кв.м.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Земинвест" ЕАД, със седалище гр. София, бул. " Христо Ботев" № 17; Основание : Заповеди № 11/08.01.96 г. на МЗХП и № РД-41-626/28.09.2001 г. на МЗГ
АЧДС №1593815/16.05.02 г.землището на с. Казимир, общ. Силистра, об. Силистра, стопански двор - масив № 1, парцел № 27Обект " Овчарник - 3 " - масивна едноетажна сграда със застроена площ 864 кв.м. и застр. обем 2592 куб.м., постр. 1985 г.; прилежащ терен 3460 кв.м.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Земинвест" ЕАД, със седалище гр. София, бул. " Христо Ботев" № 17; Основание : Заповеди № 11/08.01.96 г. на МЗХП и № РД-41-626/28.09.2001 г. на МЗГ
АЧДС №1594/20.05.2002815/16.05.02 г.землището на с. Казимир, общ. Силистра, об. Силистра, стопански двор - масив № 1, парцел № 22Обект " Овчарник - 4 " - масивна едноетажна сграда със застроена площ 864 кв.м. и застр. обем 2592 куб.м., постр. 1985 г.; прилежащ терен 2980 кв.м.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Земинвест" ЕАД, със седалище гр. София, бул. " Христо Ботев" № 17; Основание : Заповеди № 11/08.01.96 г. на МЗХП и № РД-41-626/28.09.2001 г. на МЗГ
АЧДС №1595/20.05.2002815/16.05.02 г.землището на с. Казимир, общ. Силистра, об. Силистра, стопански двор - масив № 1, парцел № 24Обект " Битова сграда " - масивна сграда със застроена площ 162 кв.м., разгъната застроена площ 270 кв.м. и застр. обем 810 куб.м., постр. 1985 г.; прилежащ терен 700 кв.м.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Земинвест" ЕАД, със седалище гр. София, бул. " Христо Ботев" № 17; Основание : Заповеди № 11/08.01.96 г. на МЗХП и № РД-41-626/28.09.2001 г. на МЗГ
АЧДС №1596/20.05.2002815/16.05.02 г.землището на с. Казимир, общ. Силистра, об. Силистра, стопански двор - масив № 1, парцел № 13Обект " Сграда за агнета " - едноетажна паянтова сграда със застроена площ 268 кв.м., застр. обем 536 куб.м., постр. 1960 г.; прилежащ терен 3240 кв.м.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Земинвест" ЕАД, със седалище гр. София, бул. " Христо Ботев" № 17; Основание : Заповеди № 11/08.01.96 г. на МЗХП и № РД-41-626/28.09.2001 г. на МЗГ