Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 674/16.06.2000 г.№ 506/12.04.2000 г.землището на с. Коларово, местност "Край село", имот № 014004Нива ІІІ категория с площ 10000 кв.м.нямаГлавно управление на пътищата при МРРБ - София; Пътно управление - Силистра   
АЧДС № 675/16.06.2000 г.№ 506/12.04.2000 г.землището на с. Чернолик, местност "Пънар Орман", имот № 018002Нива, ІV категория, с площ 10 000 кв.м.нямаГлавно управление на пътищата при МРРБ - София; Пътно управление - Силистра  Електропровод 20 кV - на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност
АЧДС № 676/16.06.2000 г.№ 506/12.04.2000 г.землището на с. Цар Асен, местност "Ерелик", имот № 021004Нива ІІІ категория с площ 3 750 кв.м.нямаГлавно управление на пътищата при МРРБ - София; Пътно управление - Силистра   
АЧДС № 677/16.06.2000 г.1109/06.06.2000 г.гр. Силистра, кв. 141, пл.№ 3721Дворно място с площ 2128 м2 и построената върху него Административна сграда на ХЕИ, състояща се от две тела : Високо тяло - масивна триетажна сграда със застр. площ 609 кв.м. и Ниско тяло - масивна едноетажна сграда със застр. площ 458,5 кв.м. Сградата е построена през 1968 г.нямаМинистерство на здравеопазването; ХЕИ - Силистра  Съставен е нов АДС № 2464/11.05.2005 г.
АЧДС № 678/16.06.2000 г.№ 506/12.04.2000 г.с. Стефан Караджа, кв.4, парцел ІІ, пл. № 86Кантон, незастроен терен с площ 2940 кв.м.нямаГлавно управление на пътищата при МРРБ - София; Пътно управление - Силистра   
АЧДС № 679/19.06.2000 г.679/19.06.2000 г.с. Боил, общ. Дулово, кв. 13, парцел VІДворно място с площ 4470 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра