Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 180/17.09.1999 г. 1018/18.08.1999 г. с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №18Прилежащ терен с площ 1510 кв.м. към обект " Родилно". няма Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 181/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №20Прилежащ терен с площ 2064 кв.м. към обект " Доилна крави".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 182/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №21Прилежащ терен с площ 3000 кв.м. към обект " Кравеферма ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 183/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №22Незастроен парцел с площ 15 080 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 184/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №23Парцел " Летен двор " с площ 5 931 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 185/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №24Парцел " Летен двор " с площ 10 610 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа