Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2235/10.01.2005 г.№37/06.01.2005 г.Землището на с. Нова Попина, общ. Ситово, стопански двор, имот №036006Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Свинарник ", с площ 1464 кв.м., собственост на физическо лице Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2236/10.01.2005 г.№37/06.01.2005 г.Землището на с. Нова Попина, общ. Ситово, стопански двор, имот №036002Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Свинарник ", с площ 1797 кв.м., собственост на Николай Сабанов Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2237/10.01.2005 г.№6/04.01.2005 г.Землището на с. Поляна, общ. Ситово, стопански двор, местност "Мезаркорсу", имот №000138Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Коларо железарска работилница ", с площ 1024 кв.м в стопанския двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-121/11.03.2008 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №2238/10.01.2005 г.№6/04.01.2005 г.Землището на с. Поляна, общ. Ситово, местност " Мезаркорсу ", имот №000122Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Телчарник 2 ", с площ 2034 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-121/11.03.2008 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №2239/10.01.2005 г.№6/04.01.2005 г.Землището на с. Поляна, общ. Ситово, местност " Мезаркорсу ", имот №000123Поземлен имот с площ 1671 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2240/10.01.2005 г.№6/04.01.2005 г.Землището на с. Поляна, общ. Ситово, местност " Мезаркорсу ", имот №000124Поземлен имот с площ 2112 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ