Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1769/20.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Йорданово, общ. Силистра, парцел № 314, кад. №3 Поземлен имот, представляващ земя четвърта категория с площ 1153 кв.м., свободна от застрояване. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 23.07.2003 г. вх. рег. №4729, том VIII, стр. 111, нд 1670, пк 39551
АЧДС №1770/20.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Йорданово, общ. Силистра, парцел № 315, кад. №3 Поземлен имот, представляващ земя / четвърта категория / с площ 226 кв.м., свободна от застрояване Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 23.07.2003 г. вх. рег. №4730, том VIII, стр. 112, нд 1671, пк 39551
АЧДС №1771/20.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Срацимир, общ. Силистра, стопански двор, имот №062009Поземлен имот с площ 8184 кв.м., представляващ свободен терен от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗС Договор, вх.№4418, том IX, стр. 165/20.05.2004 г. имотът е продаден / извършена замяна / на "Оливия" ООД гр. Силистра Отписан със заповед №РД-22-53/28.03.2011 г. на Областен управител на обл. Силистра в полза на "Оливия - ООД" ООД в ликвидация.
АЧДС №1772/20.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Антимовския блок ", №102014 / образуван от имот 050088 /Поземлен имот с площ 2960 кв.м., представляващ свободен терен от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-262/30.11.2010 г. на Областен управител на Обл. Силистра в полза на " Дунав - Ел " ЕООД
АЧДС №1773/20.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Варненци, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Стопански двор ", парцел № 13, кв. №2Поземлен имот с площ 50186 кв.м., представляващ свободен терен / пета категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 04.07.2003 г. вх. рег. №2036, акт 33, том V, н.д 859/03
АЧДС №1774/20.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Маразлъка ", имот № 130013 / образуван от имот № 130001Поземлен имот с площ 7688 кв.м., представляващ свободен терен / четвърта категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ