Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1550/26.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, кв. 62, пл. Сним. 6268Терен с площ 43,2 кв.м.,и построения върху него трафопост "Одрин 10" - масивен със застроена площ 43,2 кв.м., построен 1991 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1551/26.03.2002131/22.01.2002 г.с. Сребърна, общ. Силистра, кв. IТерен с площ 9 кв.м.,и построения върху него трафопост " Музей " - масивен със застроена площ 9 кв.м., построен 1981 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1552/26.03.2002131/22.01.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, кв. "Деленки - север ", пл. сн. № 506Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост " Пароцентрала " - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1981 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1553/26.03.2002131/22.01.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, кв. "Деленки - север "Терен с площ 25 кв.м.,и построения върху него трафопост " Деленки " - масивен със застроена площ 25 кв.м., построен 1960 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1554/26.03.2002131/22.01.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, кв. "Деленки - юг ", кад. № 359Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Бешевица " - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1975 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1555/26.03.2002131/22.01.2002 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, кв. 92Терен с площ 9 кв.м.,и построения върху него трафопост " Айдемирска махала " - масивен със застроена площ 9 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София