Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1277/04.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Грънчарово, община Дулово, кв.21, парцел IТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ГРЪНЧАРОВО - 1 " със застроена площ 6 кв. м.; Построен 1959 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1278/04.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Грънчарово, община Дулово, терен за озеленяванеТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ГРЪНЧАРОВО - 2 " със застроена площ 9 кв. м.; Построен 1985 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1279/04.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Секулово, община Дулово, кв.9Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " СЕКУЛОВО - 1 " със застроена площ 6 кв. м.; Построен 1959 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1280/04.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Скала, община Дулово, кв.11Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " СКАЛА - 1 " със застроена площ 6 кв. м.; Построен 1964 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1281/04.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Межден, община Дулово, кв. 27, парцел VII Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " МЕЖДЕН - 1 " със застроена площ 6 кв. м.; Построен 1958 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1282/04.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Козяк, община Дулово, кв.6, парцел VТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " КОЗЯК " със застроена площ 6 кв. м.; Построен 1965 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра