Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 957/14.11.2000 г.П-231/14.11.2000 г.Землището на с. Дичево, общ. Главиница, имот № 091001Свободен терен с площ 7340 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 958/14.11.2000 г.П-231/14.11.2000 г.Землището на с. Дичево, общ. Главиница, имот № 091004Свободен терен с площ 4520 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 959/15.11.2000 г.П-231/14.11.2000 г.Землището на с. Дичево, общ. Главиница, имот № 091005Терен от 1091 кв.м. , върху който е изграден обект " Занаятчийска работилница "нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 960/15.11.2000 г.П-231/14.11.2000 г.Землището на с. Дичево, общ. Главиница, имот № 091009Свободен терен с площ 5595 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 961/15.11.2000 г.П-231/14.11.2000 г.Землището на с. Дичево, общ. Главиница, имот № 0910019Свободен терен с площ 5160 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 962/15.11.2000 г.П-231/14.11.2000 г.Землището на с. Дичево, общ. Главиница, имот № 091020Терен от 4571 кв.м., върху който е изграден обект "Телчарник 3"нямаМинистерство на земеделието и горите