Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1091/06.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Сребърна, общ. Силистра, стопански двор, масив № 1, парцел № 41Терен с площ 3027 кв.м., прилежащ към обект "ГСМ"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1092/06.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Сребърна, общ. Силистра, стопански двор, имот № 1060 по плана за земеразделянеТерен с площ 1872 кв.м., прилежащ към обект "Силажовместилище 1"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1093/06.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Сребърна, общ. Силистра, стопански двор, имот № 1095 по плана за земеразделянеТерен с площ 1622 кв.м., прилежащ към обект "Силажовместилище 2"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1094/06.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Сребърна, общ. Силистра, стопански двор, имот № 1096 по плана за земеразделянеТерен с площ 1707 кв.м., прилежащ към обект "Силажовместилище 3"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1095/06.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Сребърна, общ. Силистра, стопански двор, имот № 1093 по плана за земеразделянеТерен с площ 1524 кв.м., прилежащ към обект "Силажовместилище 4"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1096/06.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Сребърна, общ. Силистра, стопански двор, имот № 1097 по плана за земеразделянеТерен с площ 2639 кв.м., прилежащ към обект "Силажовместилище и зърновместилище"нямаМинистерство на земеделието и горите