Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 198/17.09.1999 г.1034/23.08.1999 г.с. Паисиево, общ. Дулово, местност "Джами овасъ" в землището на селото - извън регулация, кад. № 120047Прилежащ терен на обект "Селскостопански склад" с обща площ 3124 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан с МС /21.05.2000 г. на Стойко Николов 
АЧДС № 199/17.09.1999 г.1034/23.08.1999 г.с. Паисиево, общ. Дулово, местност "Джами овасъ" в землището на селото - извън регулация, кад. № 120042Прилежащ терен към обект "Производствена база" с площ 3685 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан с МС /21.05.2000 г. на Стойко Николов 
АЧДС № 200/17.09.1999 г.1034/23.08.1999 г.с. Паисиево, общ. Дулово, местност "Джами овасъ" в землището на селото - извън регулация, кад. № 120048Прилежащ терен на обект "Склад" с обща площ 1443 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан с МС /21.05.2000 г. на Стойко Николов 
АЧДС № 201/24.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №19Прилежащ терен с площ 5172 кв.м. към обект " Кравеферма "нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 202/24.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №29Незастроен парцел с площ 14938 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 203/24.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №39Незастроен парцел с площ 2683 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа