Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 324/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел № 34Прилежащ терен с площ 2687 кв.м. към обект "Родилно"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 325/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №35Прилежащ терен с площ 1343 кв.м. към обект "Вързано отглеждане"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 326/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №36Прилежащ терен с площ 570 кв.м. към обект "Краварник"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 327/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №37Прилежащ терен с площ 469 кв.м. към обект "Лавка"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 328/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №38Прилежащ терен с площ 2734 кв.м. към обект "Площадка за телета"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 329/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №12Прилежащ терен с площ 1111 кв.м. към обект " Кравеферма "нямаМинистерство на земеделието и горите