Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 174/16.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №12Прилежащ терен с площ 2503 кв.м. към обект " Незавършена сграда ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 175/16.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №13Прилежащ терен с площ 1001 кв.м. към обект " ГСМ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 176/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №14Прилежащ терен с площ 2551 кв.м. към обект " Кравеферма ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 177/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №15Прилежащ терен с площ 2805 кв.м. към обект " Телчарник ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 178/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №16Прилежащ терен с площ 4505 кв.м. към обект " Сушилни тютюн".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 179/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №17Прилежащ терен с площ 6903 кв.м. към обект " Кравеферма "нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № РД-22-481 /28.11.2007 г.