Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1627/30.09.2002 г.1953/23.09.02 г.с. Поройно, общ. Дулово, кв. 10, пар. VIПоземлен имот с площ 345 кв.м. - идеална част от парцел VI, целия с площ 450 кв.м., отреден за търговия и услуги Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1628/30.09.2002 г.1953/23.09.02 г.Землището на с. Овен, общ. Дулово - стопански двор, местност " Коджа Мезарлък " , имот № 120416Поземлен имот с площ 136 кв.м., / шеста категория / - прилежащ към асфалтова площадка, цялата с площ 1684 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1629/01.10.2002 г.1953/23.09.02 г.землището на с. Кайнарджа, стопански двор, местн. " Стопански двор ", имот № 302047Поземлен имот с площ 34077 кв.м., представляващ прилежащ терен / шеста категория / към стопански сгради на Свинеферма Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1630/02.10.2002 г.1953/23.09.02 г.Землището на с. Зарник, общ. Кайнарджа, стопански двор, парцел № 117, кад. № 1Поземлен имот с площ 17376 кв.м., представляващ свободен прилежащ терен / четвърта категория / в стопански двор. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Съставен е нов АЧДС № 3452/27.04.2011 г.
АЧДС №1631/02.10.20021953/23.09.02 г.Землището на с. Зарник, общ. Кайнарджа, стопански двор, парцел № 118, кад. № 1Поземлен имот с площ 31011 кв.м., представляващ свободен прилежащ терен / четвърта категория / в стопански двор. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1632/02.10.2002 г.1953/23.09.02 г.землището на с. Средище, община Кайнарджа, стопански двор, парцел № 123, кад. № 1Поземлен имот с площ 717 кв.м., представляващ свободен терен / трета категория / в стопанския двор Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ