Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 752/17.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Зафирово, общ. Главиница, стопански двор - птицеферма, парцел 41, кад. № 4Прилежащ терен с площ 23604 кв.м. към обекти: Хале за отглеждане на птици 1 и 2; Административна сграда; СкладнямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-116 /06.03.2008 г. 
АЧДС № 753/17.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №1, кв.1Прилежащ терен към обект "Склад за фураж" с площ 4306 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 754/18.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №2, масив 1 в землището на селотоСВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 1138 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-64 /14.04.2011 г. 
АЧДС № 755/18.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №3, масив 1Свободен терен с площ 1700 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-64 /14.04.2011 г. 
АЧДС № 756/18.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №4, масив 1Свободен терен с площ 1426 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-64 /14.04.2011 г. 
АЧДС № 757/18.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №5, кв.1Прилежащ терен към "Сеносушилня 105" с площ 3013 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите