Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 686/29.06.2000 г.856/23.06.2000 г.стопански двор "Свинеферма" с. Срацимир, парцел № 8, масив №1Терен с площ 320 кв.м., върху който е изграден обект "Фуражна кухня"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 687/29.06.2000 г.855/23.06.2000 г.стопански двор в землището на с. Нова Черна, местност "Над орехите", имот № 115009Незастроен терен с площ 2117 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 688/30.06.2000 г.855/23.06.2000 г.стопански двор - ДЗС в землището на с. Нова Черна, имот № 114029Незастроен терен с площ 5059 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 689/30.06.2000 г.855/23.06.2000 г.с. Търновнци, местност "Антимовски път", имот № 020031Терен с площ 35629 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 690/30.06.2000 г.683/22.5.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Дунав", кв.5 по плана на гр. Силистра от 1981РЕП "Топливо" - част от подблоковото пространство на 8-етажен, масивен жил. блок "Дунав Б-6", вх. А, със ЗП 17.79 КВ.М.няма   Имотът е включен в капитала на "Български пощи" ЕАД; ТП "Български пощи" - Силистра
АЧДС № 691/04.07.2000 г.185/09.06.2000 г.с. Ситово, общ. Ситово, кв. 28, парцел ХІІІ, пл. № 447Дворно място с площ 890 кв.м. и построената в него фурна - реконструирана и разширена през 1989 г. със ЗП 410,60 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Със Заповед № 184 /28.06.2002 г. е отписана идеална част от сграда "Фурна" на общ. Ситово