Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1012/17.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Господиново, общ. Кайнарджа, кв.5, парцел ІІТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ № 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1981 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1013/17.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Посев, общ. Кайнарджа, кв.1Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ № 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1981 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1014/17.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Средище, общ. Кайнарджа, извън регулацията на селотоТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ № 1 със застроена площ 9 кв.м.; Построен 1981 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1015/17.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Средище, общ. Кайнарджа, кв. 11, парцел ІХ-224, до мелницатаТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ № 2 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1981 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1017/20.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Средище, общ. Кайнарджа, в двора на СПТУТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ №4 със застроена площ 9 кв.м., построен 1981 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1018/20.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Средище, общ. Кайнарджа на улична регулацияТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ - ТКЗС със застроена площ 9 кв.м., построен 1981няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра