Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1775/20.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Маразлъка ", имот № 130014Поземлен имот с площ 4564 кв.м., представляващ свободен терен / четвърта категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1776/20.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Маразлъка ", имот № 130015 / образуван от имот № 130001Поземлен имот с площ 3254 кв.м., представляващ свободен терен / четвърта категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1777/20.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Маразлъка ", имот № 130016 / образуван от имот № 130001 /Поземлен имот с площ 7025 кв.м., представляващ свободен терен / четвърта категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1778/20.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Юрта ", имот № 120010 / образуван от имот № 000192 /Поземлен имот с площ 46078 кв.м., представляващ свободен терен / четвърта категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1779/20.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Акар гьол ", имот №103004 / образуван от имот №050010 /Поземлен имот с площ 17 902 кв.м., представляващ свободен терен / четвърта категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Има съставен нов АЧДС №3515/30.12.2011 г.
АЧДС №1780/20.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Акар гьол ", имот №103038 / образуван от имот №050010 /Поземлен имот с площ 18156 кв.м., представляващ свободен терен / четвърта категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ