Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 261/12.01.2000 г.27/10.01.2000 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кад. № 1, парцел 12Прилежащ терен с площ 3396 кв.м. към обект "Метален склад и трафопост".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан с МС /10.05.2000 г. на "МИКСТРОЙ-90" ООД - Варна 
АЧДС № 263/14.01.2000 г.124/15.06.1999 г.с. Гарван, общ. Ситово, кв. 70, парцел ІІІ, пл. № 570Овчарник със ЗП 243 кв.м. - паянтова конструкция, построен 1982 г.нямаНУГ ; Държавно лесничейство - Силистра   
АЧДС № 266/19.01.2000 г.53/13.01.2000 г.с. Айдемир, общ. Силистра, стопански двор - кравеферма, кад. № 3, парцел № 313ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 895 кв.м. към сграда "Агрегатно".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан с МС /09.05.2000 г. на Николай Русев Ангелов 
АЧДС № 267/19.01.2000 г.1358/28.10.1999 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, кв. 155, парцел І, пл. № 1479Прилежащ терен с площ 1531 кв.м. към сграда "навес".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 268/19.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - овцеферма в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад № 5, парцел 52Прилежащ терен с площ 10602 кв.м. към обект "Овчарник, къща за овчарите".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 269/19.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - овцеферма в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад № 5, парцел 53ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 753 кв.м. към обект "Противопаразитна вана".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа