Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 426/13.03.2000 г.№ 426/13.03.2000 г.с. Секулово, общ. Дулово, кв.24, парцел VІІНезастроен парцел с площ 1310 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-22-188 /26.07.2011 г. 
АЧДС № 427/13.03.2000 г.№ 427/13.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.7, парцел ХІХНеастроено дворно място с площ 915 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 191-РД /19.9.2003 г. 
АЧДС № 428/13.03.2000 г.№ 428/13.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.7, парцел ХVІІІНезастроен парцел с площ 976 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 181-РД /19.09.2003 г. 
АЧДС № 429/13.03.2000 г.№ 429/13.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.7, парцел ХVІІНезастроен парцел с площ 1216 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 191-РД /19.09.2003 г. 
АЧДС № 430/13.03.2000 г. № 430/13.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.7, парцел VІІІНезастроен парцел с площ 1 147 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 191-РД /19.9.2003 г. 
АЧДС № 431/13.03.2000 г.№ 431/13.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.7, парцел І, пл. №94Незастроен парцел с площ 837 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 191-РД /19.9.2003 г.