Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
1/15.3.1999Решение № 73 от 8.02.1999 год. на Министерски съветгр.Тутракан, общ. Тутракан, ул."Трансмариска" № 10, кв.18, пл. № 2Масивна двуетажна сграда, състояща се от сутерен, два етажа над него и пристройка с РЗП = 1216 кв.м., построена през 1953 год.-Министерство на правосъдието и правната евроинтеграция; Районен съд - Тутракан-   
17/19.04.1999 г.403/13.04.1999 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Албена" №3, парцел IVТерен 11420 кв.м. и застроената в него сграда "Дом за деца и юноши", състояща се от: реконструирана стара част - масивно двуетажно крило със ЗП - 260 кв.м.; РЗП - 561 кв.м. и новопостроена част - масивно двуетажно крило със ЗП - 349 кв.м.; РЗП - 623 кв.м. нямаДом за деца и юноши Д. Дебелянов - Силистра при МОН- Заповед № РД-02-14-1450/06.12.2007 г. на МРРБ 
22/03.05.1999 г.233/18.03.1999 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Албена" №1, кв.1, парцел VТерен с площ 25040 кв.м. и застроени в него сгради със ЗП - 4611 кв.м.нямаПедагогически факултет към РУ "А. Кънчев" при МОН    
23/03.05.1999 г.233/18.03.1999 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Албена" №1, кв.1, парцел VФизкултурен салон - на 1 етаж, построен 1988 г. по сглобема технология. ЗП-734 кв.м.; Съблекални - на 3 етажа със ЗП - 270 кв.м.; Плувен басейннямаПедагогически факултет към РУ "А. Кънчев" при МОН    
60/05.07.1999 г.I-758-00-220/14.06.1999 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Илия Блъсков" №1, кв.114, парцел I-3685 търговски комплексВтори етаж от масивна 3-етажна административна сграда със ЗП-308.25 кв.м., построена 1963 г.нямаМРРБ; РДНСК - Силистра    
221/26.10.1999 г.1334/22.10.1999 г.Землището на с. Българка, общ. Силистра, кад. № 000081Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 55437 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе