Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
236/25.11.1999 г.1451/22.11.1999 г.Землището на с. Руйно, общ. Дулово, кад.№ 000061Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 118596 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе    
237/25.11.1999 г.1451/22.11.1999 г.Землището на с. Руйно, общ. Дулово, кад.№ 000065Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 21967 кв.м., представляващ ж.п.гаранямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе   За сградите, разположени върху този терен е съставен АПДС № 1420/05.12.2001 г.
238/25.11.1999 г.1451/22.11.1999 г.Землището на с. Овен, общ. Дулово, кад. № 000205Терен по протежение на 91-ва жп-линия с площ 90848 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе    
239/25.11.1999 г.1451/22.11.1999 г.Землището на с. Черник, общ. Дулово, кад№ 000031Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 69605 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе    
240/25.11.1999 г.1451/22.11.1999 г.Землището на с. Черник, общ. Дулово, кад№ 000087Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 88506 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе    
241/25.11.1999 г.1451/22.11.1999 г.Землището на гр. Дулово, общ. Дулово, кад.№ 001014Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 7523 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе