Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
2688/11.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", часст от имот № 156020Поземлен имот - част от имот с площ 970 кв.м. /целия с площ 4865 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"654,75 лв. (шестотин петдесет и четири лв., седемдесет и пет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2689/11.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 157017Поземлен имот - част от имот с площ 820 кв.м. /целия с площ 4053 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"553,50 лв. (петстотин петдесет и три лв. и петдесет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2690/11.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 154023Поземлен имот - част от имот с площ 960 кв.м. /целия с площ 4994 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"648 лв. (шестотин четиридесет и осем лв.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2691/12.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 156001Поземлен имот - част от имот с площ 650 кв.м. /целия с площ 9989 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"438,75 лв. (четиристотин тридесет и осем лв. и седемдесет и пет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2692/12.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 156019Поземлен имот - част от имот с площ 810 кв.м. /целия с площ 4886 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"546,75 лв. (петстотин четиридесет и шест лв. и седемдесет и пет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2693/12.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 157022Поземлен имот - част от имот с площ 1130 кв.м. /целия с площ 6000 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"762,75 лв. (седемстотин шестдесет и два лв. и седемдесет и пет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"