Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
2700/12.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 157014Поземлен имот - част от имот с площ 170 кв.м. /целия с площ 5403 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"114,75 лв. (сто и четиринадесет лв. и седемдесет и пет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2701/12.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 156006Поземлен имот - част от имот с площ 1920 кв.м. /целия с площ 10806 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"1 296 лв. (хиляда двеста и деветдесет и шест лв.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2702/12.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 157015Поземлен имот - част от имот с площ 1030 кв.м. /целия с площ 5339 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"695,25 лв. (шестотин деветдесет и пет лв., двадесет и пет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2703/12.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 156005Поземлен имот - част от имот с площ 1520 кв.м. /целия с площ 9508 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"1 026 лв. (хиляда двадесет и шест лв.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2704/12.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 156018Поземлен имот - част от имот с площ 760 кв.м. /целия с площ 6032 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"513 лв. (петстотин и тринадесет лв.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2705/12.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 156023Поземлен имот - част от имот с площ 200 кв.м. /целия с площ 3033 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"135 лв. (сто тридесет и пет лв.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"