Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
2694/12.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 154022Поземлен имот - част от имот с площ 580 кв.м. /целия с площ 4002 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"391,50 лв. (триста деветдесет и един лв. и петдесет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2695/12.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 157007Поземлен имот - част от имот с площ 460 кв.м. /целия с площ 8501 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"310,50 лв. (триста и десет лева и петдесет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2696/12.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 156004Поземлен имот - част от имот с площ 140 кв.м. /целия с площ 8999 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"94,50 лв. (деветдесет и четири лв. и петдесет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2697/12.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 154029Поземлен имот - част от имот с площ 40 кв.м. /целия с площ 14743 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"29 лв. (двадесет и девет лева)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2698/12.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 154021Поземлен имот - част от имот с площ 650 кв.м. /целия с площ 6346 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"438,75 лв. (четиристотин тридесет и осем лв., седемдесет и пет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2699/12.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 156007Поземлен имот - част от имот с площ 1180 кв.м. /целия с площ 11915 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"796,50 лв. (седемстотин деветдесет и шест лева и петдесет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"