Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
2723/14.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Горните лозя", част от имот № 001505Поземлен имот - част от имот с площ 20 кв.м. /целия с площ 739 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"12,90 лв. (дванадесет лева и деветдесет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2724/14.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Горните лозя", част от имот № 001548Поземлен имот - част от имот с площ 110 кв.м. /целия с площ 1165 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"495,94 лв. (четиристотин деветдесет и пет лв. и деветдесет и четири ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2725/14.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Горните лозя", част от имот № 001500Поземлен имот - част от имот с площ 20 кв.м. /целия с площ 861 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"12,90 лв. (дванадесет лева и деветдесет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2726/14.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Горните лозя", част от имот № 001525Поземлен имот - част от имот с площ 20 кв.м. /целия с площ 831 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"13,60 лв. (тринадесет лв. и шестдесет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2727/14.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Горните лозя", част от имот № 015251Поземлен имот - част от имот с площ 10 кв.м. /целия с площ 153 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"6,80 лв. (шест лв. и осемдесет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2728/14.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Горните лозя", част от имот № 001469Поземлен имот - част от имот с площ 80 кв.м. /целия с площ 1140 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"51,60 лв. (петдесет и един лв. и шестдесет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"