Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
222/26.10.1999 г.1334/22.10.1999 г.Землището на с. Българка, общ. Силистра, кад. № 000083Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 6226 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе    
223/26.10.1999 г.1334/22.10.1999 г.Землището на с. Българка, общ. Силистра, кад. № 000082Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 4812 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе    
224/27.10.1999 г.1334/22.10.1999 г.Землището на с. Българка, общ. Силистра, кад. № 000080Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 19119 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе    
225/27.10.1999 г.1334/22.10.1999 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, кад. № 000117Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 225817 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе    
226/28.10.1999 г.1335/22.10.1999 г.Землището на с. Цар Асен, общ. Алфатар, м. "Челебии", кад. № 000012Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 33968 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе    
227/28.10.1999 г.1335/22.10.1999 г.Землището на с. Цар Асен, общ. Алфатар, м. "Капаклия", кад. № 000030Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 38852 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе