Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
242/25.11.1999 г.1451/22.11.1999 г.Землището на гр. Дулово, общ. Дулово, кад.№ 000115Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 28411 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе    
243/25.11.1999 г.1451/22.11.1999 г.Землището на с. Межден, общ. Дулово, м. "Гарата", кад.№ 040040Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 3656 кв.м., представляващ ж.п.гаранямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе    
244/25.11.1999 г.1451/22.11.1999 г.Землището на с. Межден, общ. Дулово, м. "Мати кулак", кад.№ 040100Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 121456 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе    
245/25.11.1999 г.1451/22.11.1999 г.Землището на с. Черковна, общ. Дулово, кад.№ 000096Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 79831 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе    
250/08.12.1999 г.698/16.06.1999 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Добрич" №55, кв. 39, п. IV, пл. № 3343Административна сграда - масивна двуетажна - първи етаж с площ 227 кв.м. и прилежащ терен 1115 кв.м. = 25.62% ид. части от цялото дворно място с площ 4350 кв.м.нямаНационално управление на горите - София към МЗГАР; РУГ -Русе; Държавно лесничейство - Силистра   Съставен е нов АПДС № 3110/19.10.2007 г.
252/10.12.1999 г.116/24.06.1999 г.гр. Дулово, общ. Дулово, ул. "Васил Левски" №22, кв. 46, п. I, пл.№ 814Административна сграда - масивна двуетажна със ЗП-241 кв.м., построена 1961 г. и Дворно място в размер на 34.28% ид. части от цялото място /2240 кв.м./, представляващо 768 кв.м.нямаНационално управление на горите - София към МЗГАР; РУГ -Русе; Държавно лесничейство - Дулово