Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
2711/13.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Къркъма", част от имот № 120160Поземлен имот - част от имот с площ 1260 кв.м. /целия с площ 3443 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"812,70 лв. (осемстотин и дванадесет лв., седемдесет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2712/13.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 121005Поземлен имот - част от имот с площ 60 кв.м. /целия с площ 7001 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"45 лв. (четиридесет и пет лв.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2713/13.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Горните лозя", част от имот № 001506Поземлен имот - част от имот с площ 30 кв.м. /целия с площ 1180 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"19,35 лв. (деветнадесет лева и тридесет и пет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2714/13.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Горните лозя", част от имот № 001466Поземлен имот - част от имот с площ 10 кв.м. /целия с площ 662 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"6,45 лв. (шест лева и четиридесет и пет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2715/13.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Горните лозя", част от имот № 001499Поземлен имот - част от имот с площ 10 кв.м. /целия с площ 649 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"6,45 лв. (шест лева и четиридесет и пет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2716/13.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Горните лозя", част от имот № 001431Поземлен имот - част от имот с площ 490 кв.м. /целия с площ 4626 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"316,05 лв. (триста и шестнадесет лева, пет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"