Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
950/30.10.2000 г.950/30.10.2000 г.гр. Силистра, общ. Силистра, промишлена зона "Запад", кв.5, парцел IVТерен с площ 14450 кв.м. за жп ареал по 91-ва жп линиянямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе    
1420/05.12.2001 г.№ 08-00-Р-975/05.11.2001 г.Землището на с. Руйно, общ. Дулово, сградите са построени върху терен кад.№ 000065, за който е съставен АПДС № 237/25.11.1999 г.ЖЕЛЕЗОПЪТНА СПИРКА РУЙНО км. 53+350 Върху терен от 21967 кв.м. по протежение на 91-ва жп-линия са построени сл. сгради: 1. Гараж за дрезина - едноетажна мас. сграда със ЗП - 49.5 кв.м., построена 1966 г.; 2. Кантон спирка - едноетажна масивна сграда със ЗП - 147 кв.м., построена 1966 г.; 3. Четно помещение - едноетажна масивна сграда със ЗП - 120 кв.м., построена 1966 г.; 4. Склад към кантон / бивша стопанска сграда / - едноетажна масивна сграда със ЗП - 62 кв.м., построена 1966 г.; 5. Четно помещение км 53+338 - едноетажна масивна сграда със ЗП - 38.50 кв.м., построена 1967 г.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе   За част от терена с площ 2267 кв.м. е съставен нов АДС № 3073/08.08.2007 г.
1454/11.01.2002 г.105/20.11.2001 г.Землището на с. Средище, имот № 090273, местност "Двор на СПТУ"Поземлен имот, представляващ терен с площ 96318 кв.м. в землището на с. Средище и разположените в него осем сгради: - Административна сграда - двуетажна масивна постройка със ЗП - 360 кв.м. и следното разпределение: учебни кабинети - 8 бр.; канцелании - 2 бр. и складове - 2 бр.; Построена 1949 г.; - Учебен корпус - едноетажна масивна постройка със ЗП - 520 кв.м.; Построена 1949 г.; - Учебни работилници - едноетажна масивна сграда със ЗП - 950 кв.м. и следното разпределение: помещения за ремонт на селско-стопански машини - 3 бр. и 2 бр. гаражи; построена 1949 г.; - Столова - едноетажна масивна сграда със ЗП - 620 кв.м. и следното разпределение: столова, подготвителна, омивалня, кухня, офис и 3 бр. складове; Построена 1956 г. Общежитие - масивна 5-етажна сграда със ЗП 576 кв.м.; Построена 1980 г.; - Общежитие №1 - масивна двуетажна сграда със ЗП - 150 кв.м., включваща 12 бр. спални помещения и мазе с 4 разпределения; Построена 1956 г.; - Общежитие №2 - масивна едноетажна сграда със ЗП 140 кв.м., включваща 8 бр. спални помещения и склад; Построена 1954 г.; - Общежитие № 3 - масивна едноетажна сграда със ЗП 840 кв.м., състояща се от 20 бр. спални помещения и стая за възпитатели; Построена 1956 г.нямаМЗГ; СПТУ по МСС "Н. Й. Вапцаров" с. Средище, общ. Кайнарджа    
1479/06.02.2002 г.23/01.02.2002 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Шар планина" №75, кв.3, парцел IIИдеална част в размер на 25% от масивна осеметажна сграда, включваща: - седми и осми етаж с 18 стаи и обща застроена площ 612 кв.м.; - сутерен - две склаводи помещения № 1 и № 2 с обща полезна площ 72 кв.м.; - гаражна клетка - масивна едноетажна посдтройка в югозападната част на основната сграда със застроена площ 30 кв.м.. Сградата е построена 1971 г.нямаНационален статистически институт; Териториално статистическо бюро - Силистра; основание: Заповед № 56/24.02.1995 г.    
1584/15.04.2002 г.760/10.04.2002 г. с. Калипетрово, общ. Силистра, пром. зона "Изток", кв.4, парцел IV-6489 за "Районна пътна служба""Районна пътна служба", представляваща терен с площ 5100 кв.м. и построените върху него: 1. Административна сграда - масивна двуетажна със ЗП - 267.80 кв.м. и РЗП - 477.50 кв.м., построена 1978 г.; 2. Складова база - две долепени една до друга масивни едноетажни сгради с обща застроена площ 488.70 кв.м., като първата сграда се състои от шест помещения - котелно, два склада, два гаража и работнилница, построена 1970-1972 г.; 3. Трафопост - масивна едноетажна сграда със ЗП - 9.6 кв.м., построена 1970 г.нямаИА "Пътища" - София към МРРБ; Областно пътно управление - Силистра - право на управление и ползване по предназначение    
1599/21.05.2002 г.989/17.05.2002 г.гр. Дулово, общ. Дулово,кв. 1, п. III, "за ОПУ"Терен /урегулиран поземлен имот / с площ 1865 кв.м. и построените върху него сгради: 1. Административна сграда - масивна двуетажна, ЗП - 149 кв.м., РЗП - 298 кв.м., построена 1963 г.; 2. Навес - масивна едноетажна сграда със ЗП - 123.8 кв.м., състояща се от склад за авточасти - 41.7 кв.м.; навес - 40.4 кв.м. / в т.ч. тоалетна - 4 кв.м. / и гараж за АУЗ - 41.7 кв.м., построена 1964 г.нямаИА "Пътища" - София към МРРБ; Областно пътно управление - Силистра