Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
2370/30.03.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 001416Поземлен имот - нива с площ 10000 кв.м. МОСВ    
2371/30.03.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 001482Поземлен имот - нива с площ 209308 кв.м. МОСВ    
2372/30.03.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 001479Поземлен имот - нива с площ 29265 кв.м. МОСВ    
2373/31.03.2005 г. гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. "Трансмариска" №9, кв.9, поземлен имот № 86Поземлен имот, представляващ: - Административна сграда - масивна двуетажна постройка със ЗП - 115 кв.м. и РЗП - 230 кв.м.; Построена 1962 г.; - Прилежащ терен с площ 112 кв.м. Агенция а социално подпомагане; Дирекция "Социално подпомагане" - Тутракан; Основание: Заповед № 1341-дс/12.06.1997 г. на Областен управител на Русенска област    
2374/04.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 001478Поземлен имот - нива с площ 63371 кв.м. МОСВ    
2375/04.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 001029Поземлен имот - канал с площ 22594 кв.м. МОСВ