Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
228/28.10.1999 г.1335/22.10.1999 г.Землището на с. Цар Асен, общ. Алфатар, м. "Малкия екенлик", кад. № 000023Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 18685 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе    
229/28.10.1999 г.1335/22.10.1999 г.Землището на гр. Алфатар, общ. Алфатар, кад № 300019Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 78727 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе    
230/28.10.1999 г.1335/22.10.1999 г.Землището на гр. Алфатар, общ. Алфатар, кад № 090209Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 28948 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе    
231/28.10.1999 г.1335/22.10.1999 г.Землището на гр. Алфатар, общ. Алфатар, м. "Тухларната", кад № 200070Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 75630 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе    
232/28.10.1999 г.1335/22.10.1999 г.Землището на гр. Алфатар, общ. Алфатар, м. "Тухларната", кад № 200106Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 11710 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе    
235/25.11.1999 г.1451/22.11.1999 г.Землището на с. Окорш, общ. Дулово, кад. № 000013Терен по протежение на 91-ва ЖП - линия с площ 85509 кв.м.нямаНК "БДЖ" - София; ЖП Секция - Русе