Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
2454/07.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 000086Поземлен имот - канал с площ 66739 кв.м. МОСВ    
2455/07.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 000028Поземлен имот - нискостъблена гора с площ 328508 кв.м. МОСВ    
2456/07.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 000012Поземлен имот - канал с площ 61598 кв.м. МОСВ    
2457/07.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 000010Поземлен имот - наводнена нива с площ 74885 кв.м. МОСВ    
2458/07.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 000009Поземлен имот - нива с площ 1142444 кв.м. МОСВ    
2459/07.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 000008Поземлен имот - нива с площ 207939 кв.м. МОСВ