Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
1946/17.11.2003 г.2362- ДС/11.11.2003 г.Землището на с. Ветрен, общ. Силистра, държавен горски фонд, имот № 054001Поземлен имот, представляващ залесена територия с площ 1757,585 дка, попадаща в 200-метровата ивица по бреговата тераса на р. ДунавнямаНУГ към МЗГ на основание чл. 20 от Закона за горите    
1947/18.11.2003 г.2362- ДС/11.11.2003 г.Землището на с. Попина, общ. Ситово, местност "Балта", имот № 124001Поземлен имот, представляващ залесена територия с площ 850,239 дка, попадаща в 200-метровата ивица по бреговата тераса на р. ДунавнямаНУГ към МЗГ на основание чл. 20 от Закона за горите    
1948/18.11.2003 г.2362- ДС/11.11.2003 г.Землището на с. Попина, общ. Ситово, местност "Градище", имот № 123001Поземлен имот, представляващ залесена територия с площ 914,240 дка, попадаща в 200-метровата ивица по бреговата тераса на р. ДунавнямаНУГ към МЗГ на основание чл. 20 от Закона за горите    
1961/18.12.2003 г.559/04.08.2003 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, имот № 000475. Имотът е образуван от имотите 000472 и 000473Поземлен имот, представляващ свободен терен с площ 29500 кв.м., отреден за фериботно съоръжение към ГКПП "Силистра - Кълъраш"нямаМинистерство на транспорта и съобщенията; Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация"   АИДС № 692/05.07.2002 г.; Нови АПДС № 2115/20.09.2004 г.; № 2285/25.02.2005 г. и № 3255/20.05.2008 г.
1962/12.01.2004 г.921/22.12.2003 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Добруджа" №27, кв.183, парцел IV, пл. № 3734Урегулиран поземлен имот, представляващ дворно място с площ 770 кв.м. и построените върху него сгради: А - Административна сграда - масивна триетажна постройка със сутерен под цялата сграда, върху застроена площ 400 кв.м. и РЗП - 1114.50 кв.м., разпределена по следния начин: I ет. - 400 кв.м., състоящ се от работна зала, портиерна със сервизен възел, 4 работни помещения, две санитарни помещения и гараж с влизане от северната част на сградата; II ет. - 376.70 кв.м., състоящ се от фоайе, заседателна зала със зимна градина, два кабинета със секретарска стая между тях, три работни помещения и санитарен възел; III ет. - 337.80 кв.м., състоящ се от 8 работни помещения, стая на хигиениста, бюфет, П-образен коридор, сервизен възел и апартамент за гости, разположен в североизточната част на сградата, състоящ се от две спални, дневна, кухненски бокс и сервизен възел със самостоятелно стълбище от към североизточната част на сградата; Б - Гаражи - масивна едноетажна пристройка в североизточната част на парцела със ЗП - 105 кв.м., разпределена в пет гаражни клетки със самостоятелен вход за всяка от тях  Областен управител   На основание чл. 72 и Решение на МС № 506/23.07.2007 г. се предоставя безвъзмездно за управление на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии за нуждите на ТД "Гражданска защита" - Силистра, част от имот - публична държавна собственост както следва: - две помещения с обща площ 27.65 кв.м. - помещение с площ 13.50 кв.м. и помещение с площ 14.15 кв.м., разположени на сутеренния и на първия етаж от триетажната административна сграда, 18.10.2007 г.; На основание чл. 72 и Решение на МС № 181/20.03.2009 г. се предоставя безвъзмездно за управление на Комисията за защита от дискриминация за нуждите на регионалното представителство в Силистра част от имот - публична държавна собственост, представляващ реално обособено помещение в залата на партерния етаж на административната сграда, със ЗП - 18.13 кв.м., 24.04.2009 г.; Съставен е нов АПДС № 3392/18.09.2009 г.
1975/13.02.2004 г.61/02.02.2004 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Илия Блъсков" №1, кв.114, парцел I-3685  нямаАгенция по кадастъра - София; Служба по кадастъра - Силистра