Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
2448/07.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 000160Поземлен имот - нива с площ 5000 кв.м. МОСВ    
2449/07.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 000162Поземлен имот - нива с площ 5000 кв.м. МОСВ    
2450/07.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 000163Поземлен имот - нива с площ 5000 кв.м. МОСВ    
2451/07.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 000164Поземлен имот - нива с площ 5000 кв.м. МОСВ    
2452/07.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 000165Поземлен имот - нива с площ 69986 кв.м. МОСВ    
2453/07.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 000088Поземлен имот - канал с площ 29940 кв.м. МОСВ