Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
2297/23.03.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, местност "Фондови места" от защитена местност, имот № 023023Поземлен имот - нива с площ 445 408 кв.м. МОСВ    
2298/23.03.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Балтата", защитена местност Калимок - Бръшлен, имот № 001137Поземлен имот - нива с площ 202 983 кв.м. МОСВ    
2299/24.03.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Балтата", защитена местност Калимок - Бръшлен, имот № 001083Поземлен имот - нива с площ 57 704 кв.м. МОСВ    
2300/24.03.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Балтата", защитена местност Калимок - Бръшлен, имот № 001082Поземлен имот - наводнена нива с площ 330 285 кв.м. МОСВ    
2301/24.03.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Балтата", защитена местност Калимок - Бръшлен, имот № 001081Поземлен имот - наводнена нива с площ 65 504 кв.м. МОСВ    
2302/24.03.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Балтата", защитена местност Калимок - Бръшлен, имот № 001080Поземлен имот - наводнена нива с площ 6 949 кв.м. МОСВ