Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
2729/14.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Горните лозя", част от имот № 001470Поземлен имот - част от имот с площ 10 кв.м. /целия с площ 872 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"6,45 лв. (шест лева и четиридесет и пет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2730/14.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Горните лозя", част от имот № 001540Поземлен имот - част от имот с площ 70 кв.м. /целия с площ 538 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"45,15 лв. (четиридесет и пет лева и петнадесет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2731/14.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Горните лозя", част от имот № 001507Поземлен имот - част от имот с площ 30 кв.м. /целия с площ 191 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"19,35 лв. (деветнадесет лв и тридесет и пет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2732/18.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Излаза", част от имот № 000254Поземлен имот - част от имот с площ 140 кв.м. /целия с площ 69458 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"93,31 лв. (деветдесет и три лв. и деветдесет и една ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2733/18.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Излаза", част от имот № 000256Поземлен имот - част от имот с площ 150 кв.м. /целия с площ 27268 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"99,98 лв. (деветдесет и девет лв. и деветдесет и осем ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2734/18.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Излаза", част от имот № 000261Поземлен имот - част от имот с площ 20 кв.м. /целия с площ 9310 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"13,33 лв. (тринадесет лв. и тридесет и три ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"