Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
2717/13.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 154020Поземлен имот - част от имот с площ 840 кв.м. /целия с площ 8007 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"567 лв. (петстотин шестдесет и седем лв.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2718/13.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Горните лозя", част от имот № 001465Поземлен имот - част от имот с площ 20 кв.м. /целия с площ 500 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"12,90 лв. (дванадесет лева и деветдесет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2719/13.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Горните лозя", част от имот № 015491Поземлен имот - част от имот с площ 960 кв.м. /целия с площ 1789 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"720 лв. (седемстотин и двадесет лева)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2720/13.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Горните лозя", част от имот № 001490Поземлен имот - част от имот с площ 20 кв.м. /целия с площ 4019 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"12,90 лв. (дванадесет лева и деветдесет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2721/13.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Горните лозя", част от имот № 001464Поземлен имот - част от имот с площ 110 кв.м. /целия с площ 1208 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"70,95 лв. (седемдесет лева и деветдесет и пет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2722/13.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Горните лозя", част от имот № 001463Поземлен имот - част от имот с площ 170 кв.м. /целия с площ 1208 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"109,65 лв. (сто и девет лв. и шестдесет и пет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"