Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
2424/05.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 000133Поземлен имот - нива с площ 5000 кв.м. МОСВ    
2425/05.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, местността "Леева градина", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 000134Поземлен имот - отводнителен канал с площ 58556 кв.м. МОСВ    
2426/06.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 000135Поземлен имот - нива с площ 5000 кв.м. МОСВ    
2427/06.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 000136Поземлен имот - нива с площ 5000 кв.м. МОСВ    
2428/06.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 000137Поземлен имот - нива с площ 5000 кв.м. МОСВ    
2429/06.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 000138Поземлен имот - нива с площ 5000 кв.м. МОСВ